Yearly Archives: 2020


Obavijest o održavanju sjednice Upravnog vijeća 11. sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Bidružica održat će se u PONEDJELJAK, 28. PROSINCA 2020. godine s početkom u 13,00 sati koja će se održati putem video konferencije (Zoom – platforma) DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća Doma Bidružica […]

Upravno vijeće – sjednica 28.12.2020.


IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI Dom za odrasle osobe Bidružica nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19 od 23. rujna 2019.) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od […]

Izjava o pristupačnosti


DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216 UPRAVNO VIJEĆE IZVJEŠĆE SA 9. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA Dana 24. srpnja 2020. godine s početkom u 14,00 sati održana je elektronskim putem 10. sjednica Upravnog vijeća. Dnevni red sastojao se od 3 točaka: 1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog […]

Upravno vijeće – izvješće 24.07.2020.Obavijest o održavanju sjednice Upravnog vijeća sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Bidružica održat će se u PETAK, 24. SRPNJA 2020. godine s početkom u 14,00 sati u sjedištu Doma na adresi: Ivanić Desinićki 30, Desinić (upravna zgrada)     DNEVNI RED:   Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog […]

Upravno vijeće – sjednica 24.07.2020.


DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216 UPRAVNO VIJEĆE IZVJEŠĆE SA 9. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA Dana 13. srpnja 2020. godine s početkom u 8,00 sati održana je 9. sjednica Upravnog vijeća. Dnevni red sastojao se od 6 točaka: 1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća Doma […]

Upravno vijeće – izvješće 13.07.2020.


Obavijest o održavanju sjednice Upravnog vijeća sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Bidružica održat će se u PONEDJELJAK, 13. SRPNJA 2020. godine s početkom u 8,00 sati u sjedištu Doma na adresi: Ivanić Desinićki 30, Desinić (upravna zgrada)     DNEVNI RED:   Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Upravnog […]

Upravno vijeće – sjednica 13.07.2020.DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA Komisija za prijam korisnika u Dom Ivanić Desinićki 30, Desinić   POPIS DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA SMJEŠTAJ U DOM Zahtjev za smještaj matičnog centra za socijalnu skrb Socijalna anamneza Medicinska dokumentacija – nalaz psihijatra Rodni list Presliku osobne iskaznice Preslike zdravstvene iskaznice te iskaznice dopunskog zdravstvenog […]

Popis dokumentacije potrebne za smještaj u Dom


DOM     ZA     ODRASLE     OSOBE                  BIDRUŽICA IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216 UPRAVNO VIJEĆE    IZVJEŠĆE SA 6. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA   Dana 25. veljače 2020. godine s početkom u 9,00 sati održana je 6. sjednica Upravnog vijeća.   Dnevni red sastojao se od 8 točaka: Usvajanje zapisnika sa 5. […]

Upravno vijeće – izvješće


Obavijest o održavanju sjednice Upravnog vijeća sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Bidružica održat će se u UTORAK, 25. VELJAČE 2020. godine s početkom u 9,00 sati u sjedištu Doma na adresi: Ivanić Desinićki 30, Desinić (upravna zgrada) DNEVNI RED:   Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća Doma […]

Upravno vijeće – sjednica