Upravno vijeće – sjednica


Obavijest o održavanju sjednice Upravnog vijeća

  1. sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Bidružica održat će se u UTORAK, 25. VELJAČE 2020. godine s početkom u 9,00 sati u sjedištu Doma na adresi: Ivanić Desinićki 30, Desinić (upravna zgrada)

DNEVNI RED:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Bidružica
  2. Razmatranje i usvajanje financijskog izvješća za 2019. godinu
  3. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Statuta Doma
  4. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta
  5. Razmatranje i usvajanje izvješća o realizaciji plana rada Doma za 2019. godinu
  6. Razmatranje i usvajanje programa rada Doma za 2020. godinu
  7. Izrada akcijskog plana otklanjanja slabosti i poteškoća
  8. Slobodna riječ