Javni dokumenti


KATALOG INFORMACIJA:
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Dom za odrasle osobe Bidružica sastavio je katalog informacija koji sadrži pregled informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire ova ustanova.

Katalog informacija

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Upute za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

– pisanim putem na adresu: Dom za odrasle osobe Bidružica,
49216 Desinić, Ivanić Desinićki 30
– elektroničkom poštom na adresu: info@dom-bidruzica.hr
– telefonom na broj: 049-383-753
– telefaksom na broj: 049-383-760.
– osobno kod službenika za informiranje u prostorijama Doma.

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:
• naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
• podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
• ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
• tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Odgovor na Vaš usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit ćemo u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.


 

STATUT I OPĆI AKTI DOMA ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA:

 Statut doma Bidružica

 Izmjene i dopune statuta Doma

 Izmjene i dopune statuta Doma II

 Izmjene i dopune statuta Doma III

 Pravilnik o radu

 Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta – proćišćeni tekst


ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA:

Opća pravila zaštite osobnih podataka: 

Opća pravila zaštite osobnih podataka

Godišnje izvješće o pristupu informacijama


PROGRAM RADA:
Program rada Doma za odrasle osobe Bidružica Desinić

Program rada za 2022. godinu


JAVNA NABAVA:

Temeljem članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br.120/2016), Dom za odrasle osobe Bidružica, obavještava da ne postoje gospodarski subjekti s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Pregled registra ugovora o javnoj nabavi: 

Pregled registra ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja Doma za odrasle osobe Bidružica Desinić:

Registar ugovora

Plan nabave Bidružica: 

Plan nabave Doma za odrasle osobe Bidružica Desinić:

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave 2020

Plan nabave za 2023. godinu

Plan nabave za 2022. godinu

Financijska izvješća:

Financijska izvješća Doma za odrasle osobe Bidružica Desinić:

Financijski izvještaj za 2022. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj za 2022. godinu

Izvještaj o izvršenju financijskog plana

Financijski planovi:

Financijski planovi Doma za odrasle osobe Bidružica Desinić:

Financijski plan za 2023. godinu

Izjava o pristupačnosti sadržaja:

Izjava o pristupačnosti sadržaja