Aktivnosti


Predstavljamo Vam neke od aktivnosti koje su u funkciji kvalitete života korisnika u Domu.

Opći socijalni rad

Radne aktivnosti

     

Organizacija provođenja slobodnog vremena

     

     

Briga o zdravlju