AktualnoDOM       ZA      ODRASLE      OSOBE                    BIDRUŽICA IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216               UPRAVNO VIJEĆE IZVJEŠĆE SA 12. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA Dana 02. veljače 2021. godine s početkom u 10,00 sati održana je 12. sjednica Upravnog vijeća. Dnevni red sastojao se od 4 točaka: Usvajanje zapisnika sa jedanaeste sjednice Upravnog vijeća, […]

Upravno vijeće – izvješće 02.02.2021.


Obavijest o održavanju sjednice Upravnog vijeća 12. sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Bidružica održat će se u UTORAK, 02. VELJAČE 2021. godine s početkom u 10,00 sati koja će se održati elektroničkim putem DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa jedanaeste sjednice Upravnog vijeća, Razmatranje i usvajanje konačnog financijskog plana […]

Upravno vijeće – sjednica 02.02.2021.DOM       ZA      ODRASLE      OSOBE                    BIDRUŽICA IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216 UPRAVNO VIJEĆE IZVJEŠĆE SA 11. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA Dana 28. prosinca 2020. godine s početkom u 13,00 sati održana je 11. sjednica Upravnog vijeća. Dnevni red sastojao se od 5 točaka:       1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Upravnog […]

Upravno vijeće – izvješće 28.12.2020.


Obavijest o održavanju sjednice Upravnog vijeća 11. sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Bidružica održat će se u PONEDJELJAK, 28. PROSINCA 2020. godine s početkom u 13,00 sati koja će se održati putem video konferencije (Zoom – platforma) DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća Doma Bidružica […]

Upravno vijeće – sjednica 28.12.2020.


IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI Dom za odrasle osobe Bidružica nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19 od 23. rujna 2019.) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od […]

Izjava o pristupačnostiDOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216 UPRAVNO VIJEĆE IZVJEŠĆE SA 9. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA Dana 24. srpnja 2020. godine s početkom u 14,00 sati održana je elektronskim putem 10. sjednica Upravnog vijeća. Dnevni red sastojao se od 3 točaka: 1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog […]

Upravno vijeće – izvješće 24.07.2020.