Daily Archives: 09/11/2020


IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI Dom za odrasle osobe Bidružica nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19 od 23. rujna 2019.) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od […]

Izjava o pristupačnosti