Upravno vijeće – izvješće 24.07.2020.


DOM ZA ODRASLE OSOBE
BIDRUŽICA
IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216
UPRAVNO VIJEĆE

IZVJEŠĆE SA 9. SJEDNICE
UPRAVNOG VIJEĆA

Dana 24. srpnja 2020. godine s početkom u 14,00 sati održana je elektronskim putem 10. sjednica Upravnog vijeća.

Dnevni red sastojao se od 3 točaka:

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Bidružica
2. Donošenje odluke o imenovanju ravnatelja Doma
3. Slobodna riječ
Ad. 1)
Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo i verificiralo zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeća održane 13. srpnja 2020. godine.

Ad. 2)
Jednoglasno je usvojena odluka o imenovanju ravnatelja Doma.

Ad. 3)
Pod “Slobodna riječ” nije bilo pitanja ni prijedloga.

Sjednica Upravnog vijeća završena je u 18,00 sati
Desinić, 24. srpnja 2020. godine