Izjava o pristupačnosti


IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Dom za odrasle osobe Bidružica nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19 od 23. rujna 2019.) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu www.dom-bidruzica.hr.

Stupanj usklađenosti

Ova mrežna stranica je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačan sadržaj

Sve datoteke nisu dostupne u strojnom čitljivom obliku. Pojedine PDF datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost.

Dio poveznica ne sadrži prikladne tekstualne opise; Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena je dana 11. rujna 2020. godine,  temeljem samoprocjene koju je proveo Dom za odrasle osobe Bidružica.

Podizanje razine pristupačnosti

Dom za odrasle osobe Bidružica će provoditi aktivnosti kojima će se nastojati podići razina pristupačnosti mrežne stranice u najvećoj mogućoj mjeri, u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite u vezi s pristupačnosti ove mrežne stranice stranice, korisnici mogu uputiti: 

Postupak praćenja provedbe propisa


Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

U Desiniću, 11. rujna 2020. godine.