Korisni linkovi


Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike:

(link: https://mrosp.gov.hr/  )

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13):

(link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3289.html

Izmjene i dopune zakona o socijalno skrbi:

NN 152/14

Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_152_2866.html

NN 99/15

Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_99_1914.html

NN 52/16

Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_52_1377.html

NN 16/17

Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_02_16_366.html

NN 130/17

Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2986.html

NN 98/19

Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1943.html

NN 64/20

Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_64_1269.html

NN 138/20

Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_138_2630.html

Zakon o ustanovama:

Link: https://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama

Obiteljski zakon:

Link: https://www.zakon.hr/z/88/Obiteljski-zakon

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, NN 40/14:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_40_712.html

Izmjene i dopune Pravilnika, NN 66/15

Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_66_1277.html

Izmjene i dopune Pravilnika, NN 56/20

Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_56_1125.html

Izmjene i dopune Pravilnika, NN 28/21

Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_28_607.html

Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga, NN 143/14:

Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_143_2693.html