dombidru


DOM       ZA      ODRASLE      OSOBE                    BIDRUŽICA IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216               UPRAVNO VIJEĆE IZVJEŠĆE SA 14. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA Dana 29. prosinca, 2021. godine s početkom u 15,00 sati održana je 14. sjednica Upravnog vijeća. Dnevni red sastojao se od 8 točaka: Usvajanje zapisnika sa trinaeste sjednice Upravnog vijeća, […]

Upravno vijeće – izvješće 29.12.2021.


Obavijest o održavanju sjednice Upravnog vijeća 14. sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Bidružica održat će se u SRIJEDU, 29. prosinca, 2021. godine s početkom u 15,00 sati elektroničkim putem. DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa trinaeste sjednice Upravnog vijeća, Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Doma za odrasle osobe Bidružica, […]

Upravno vijeće – sjednica 29.12.2021.


DOM ZA ODRASLE OSOBEBIDRUŽICAIVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216UPRAVNO VIJEĆE IZVJEŠĆE SA 13. SJEDNICEUPRAVNOG VIJEĆA Dana 26. svibnja, 2021. godine s početkom u 09,00 sati održana je 13. sjednica Upravnog vijeća. Dnevni red sastojao se od 6 točaka: Usvajanje zapisnika sa dvanaeste sjednice Upravnog vijeća, Razmatranje i usvajanje Izvješća o realizaciji […]

Upravno vijeće – izvješće 26.05.2021.Obavijest o održavanju sjednice Upravnog vijeća sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Bidružica održat će se u SRIJEDU, 26. svibnja, 2021. godine s početkom u 9,00 sati koja će se održati elektroničkim putem DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa dvanaeste sjednice Upravnog vijeća, Razmatranje i usvajanje Izvješća o realizaciji Programa […]

Upravno vijeće – sjednica 26.05.2021.DOM       ZA      ODRASLE      OSOBE                    BIDRUŽICA IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216               UPRAVNO VIJEĆE IZVJEŠĆE SA 12. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA Dana 02. veljače 2021. godine s početkom u 10,00 sati održana je 12. sjednica Upravnog vijeća. Dnevni red sastojao se od 4 točaka: Usvajanje zapisnika sa jedanaeste sjednice Upravnog vijeća, […]

Upravno vijeće – izvješće 02.02.2021.Obavijest o održavanju sjednice Upravnog vijeća 12. sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Bidružica održat će se u UTORAK, 02. VELJAČE 2021. godine s početkom u 10,00 sati koja će se održati elektroničkim putem DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa jedanaeste sjednice Upravnog vijeća, Razmatranje i usvajanje konačnog financijskog plana […]

Upravno vijeće – sjednica 02.02.2021.