Upravno vijeće – izvješće


DOM     ZA     ODRASLE     OSOBE

                 BIDRUŽICA

IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216

UPRAVNO VIJEĆE

  

IZVJEŠĆE SA 6. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA

 

Dana 25. veljače 2020. godine s početkom u 9,00 sati održana je 6. sjednica Upravnog vijeća.

 

Dnevni red sastojao se od 8 točaka:

  1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Bidružica
  2. Razmatranje i usvajanje financijskog izvješća za 2019. godinu
  3. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Statuta Doma
  4. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta
  5. Razmatranje i usvajanje izvješća o realizaciji plana rada Doma za 2019. godinu
  6. Razmatranje i usvajanje programa rada Doma za 2020. godinu
  7. Izrada akcijskog plana otklanjanja slabosti i poteškoća
  8. Slobodna riječ

Ad. 1)

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo i verificiralo zapisnik sa 5. sjednice Upravnog vijeća održane 6. studenog 2019. godine

Ad. 2)

Na podneseno Izvješće o financijskom poslovanju Doma za odrasle osobe Bidružica za 2019. godinu članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te je isti jednoglasno usvojen.

Ad. 3)

Jednoglasno je usvojena izmjena i dopuna Statuta Doma.

Ad. 4)

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizacija radnih mjesta Doma.

Ad. 5)

Na podneseno Izvješće o realizaciji plana rada Doma za 2019. godinu članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbe te je isto jednoglasno usvojeno.

Ad. 6)

Jednoglasno je usvojen program rada Doma za 2020. godinu

Ad. 7)

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo izradu akcijskog plana otklanjanja slabosti i poteškoća.

Ad. 8)

Pod „ Razno“ nije bilo pitanja ni prijedloga.

Sjednica Upravnog vijeća završena je u 11,00 sati

 Desinić, 25. veljača 2020. godine