Daily Archives: 07/17/2020


Obavijest o održavanju sjednice Upravnog vijeća sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Bidružica održat će se u PETAK, 24. SRPNJA 2020. godine s početkom u 14,00 sati u sjedištu Doma na adresi: Ivanić Desinićki 30, Desinić (upravna zgrada)     DNEVNI RED:   Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog […]

Upravno vijeće – sjednica 24.07.2020.