Daily Archives: 02/28/2020


DOM     ZA     ODRASLE     OSOBE                  BIDRUŽICA IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216 UPRAVNO VIJEĆE    IZVJEŠĆE SA 6. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA   Dana 25. veljače 2020. godine s početkom u 9,00 sati održana je 6. sjednica Upravnog vijeća.   Dnevni red sastojao se od 8 točaka: Usvajanje zapisnika sa 5. […]

Upravno vijeće – izvješće