Usluge


Dom osigurava cjelovitu skrb koja obuhvaća usluge stanovanja, prehrane, njege, fizikalne terapije, brigu o zdravlju te usluge socijalnog rada i radne terapije.
U Domu je zaposleno 122 djelatnika, raspoređenih unutar odjela socijalnog rada i radne terapije, odjela pojačane njege i brige o zdravlju, odjela prehrambenih i tehničkih poslova, odjela općih i pomoćnih poslova.