NekategoriziranoDOM       ZA      ODRASLE      OSOBE                    BIDRUŽICA IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216               UPRAVNO VIJEĆE IZVJEŠĆE SA 19. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA Dana  31. siječnja, 2023. godine s početkom u 13:00 sati održana je 19. sjednica Upravnog vijeća. Dnevni red sastojao se od 4 točke: Usvajanje zapisnika sa osamnaeste sjednice Upravnog vijeća, […]

Upravno vijeće – izvješće 31.01.2023.


Obavijest o održavanju sjednice Upravnog vijeća 19. sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Bidružica održat će se u UTORAK, 31. siječnja, 2023. godine akoja će se održati od 13 do 20 sati elektronskim putem DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa osamnaeste sjednice Upravnog vijeća, Razmatranje i usvajanje konačnog Financijskog plana […]

Upravno vijeće – sjednica 31.01.2023.DOM       ZA      ODRASLE      OSOBE                    BIDRUŽICA IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216               UPRAVNO VIJEĆE IZVJEŠĆE SA 18. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA Dana  20. listopada, 2022. godine s početkom u 15,30 sati održana je 18. sjednica Upravnog vijeća. Dnevni red sastojao se od 3 točke: Usvajanje zapisnika sa sedamnaeste sjednice Upravnog vijeća, […]

Upravno vijeće – izvješće 20.10.2022.


Obavijest o održavanju sjednice Upravnog vijeća 18. sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Bidružica održat će se u ČETVRTAK, 20. listopada, 2022. godine s početkom u 15,30 sati u prostorijama Doma. DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa sedamnaeste sjednice Upravnog vijeća, Razmatranje i usvajanje prijedloga Financijskog plana za 2023. godinu […]

Upravno vijeće – sjednica 20.10.2022. godine


DOM       ZA      ODRASLE      OSOBE                    BIDRUŽICA IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216               UPRAVNO VIJEĆE IZVJEŠĆE SA 17. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA Dana  19. srpnja, 2022. godine s početkom u 14,00 sati održana je 17. sjednica Upravnog vijeća. Dnevni red sastojao se od 4 točke: Usvajanje zapisnika sa šesnaeste sjednice Upravnog vijeća, […]

Upravno vijeće – izvješće 19.07.2022.Obavijest o održavanju sjednice Upravnog vijeća 17. sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Bidružica održat će se u UTORAK, 19. srpnja, 2022. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Doma. DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa šesnaeste sjednice Upravnog vijeća, Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Financijskog plana Doma […]

Upravno vijeće – sjednica 19.07.2022.


DOM       ZA      ODRASLE      OSOBE                    BIDRUŽICA IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216               UPRAVNO VIJEĆE IZVJEŠĆE SA 15. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA Dana  28. veljače, 2022. godine s početkom u 14,00 sati održana je 15. sjednica Upravnog vijeća. Dnevni red sastojao se od 5 točaka: 1.   Usvajanje zapisnika sa četrnaeste sjednice Upravnog […]

Upravno vijeće – izvješće 28.02.2022.


Obavijest o održavanju sjednice Upravnog vijeća 15. sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Bidružica održat će se u PONEDJELJAK, 28. veljače, 2022. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Doma. DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa četrnaeste sjednice Upravnog vijeća, Razmatranje i usvajanje financijskog izvještaja i izvještaja o izvršenju […]

Upravno vijeće – sjednica 28.02.2022.DOM       ZA      ODRASLE      OSOBE                    BIDRUŽICA IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216               UPRAVNO VIJEĆE IZVJEŠĆE SA 14. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA Dana 29. prosinca, 2021. godine s početkom u 15,00 sati održana je 14. sjednica Upravnog vijeća. Dnevni red sastojao se od 8 točaka: Usvajanje zapisnika sa trinaeste sjednice Upravnog vijeća, […]

Upravno vijeće – izvješće 29.12.2021.