Nekategorizirano


Na temelju članka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 153. stavka 3., članka 154. i članka 155. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19) i članka 36. Statuta Doma za odrasle osobe Bidružica, […]

Natječaj za ravnatelja


DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA Komisija za prijam korisnika u Dom Ivanić Desinićki 30, Desinić   POPIS DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA SMJEŠTAJ U DOM Zahtjev za smještaj matičnog centra za socijalnu skrb Socijalna anamneza Medicinska dokumentacija – nalaz psihijatra Rodni list Presliku osobne iskaznice Preslike zdravstvene iskaznice te iskaznice dopunskog zdravstvenog […]

Popis dokumentacije potrebne za smještaj u Dom


DOM     ZA     ODRASLE     OSOBE                  BIDRUŽICA IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216 UPRAVNO VIJEĆE    IZVJEŠĆE SA 6. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA   Dana 25. veljače 2020. godine s početkom u 9,00 sati održana je 6. sjednica Upravnog vijeća.   Dnevni red sastojao se od 8 točaka: Usvajanje zapisnika sa 5. […]

Upravno vijeće – izvješćeObavijest o održavanju sjednice Upravnog vijeća sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Bidružica održat će se u UTORAK, 25. VELJAČE 2020. godine s početkom u 9,00 sati u sjedištu Doma na adresi: Ivanić Desinićki 30, Desinić (upravna zgrada) DNEVNI RED:   Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća Doma […]

Upravno vijeće – sjednica