Kontakt


Puni naziv ustanove: Dom za odrasle osobe Bidružica
Adresa: Ivanić Desinićki 30, 49216 Desinićfacebook-logo-transparent
Tel: 049-383-750
Fax: 049-383-760

E-mail: dom-bidruzica@optinet.hr

Ravnatelj Doma:

Božo Brundić, dipl. iur.

Telefon: 049-383-751

brundicbozo@gmail.com

Voditeljica odjela socijalnog rada i izvaninstitucijske skrbi:

Biserka Lovrenčić, mag. socijalnog rada

Telefon: 049-383-766

E-mail: biserka.lovrencic@socskrb.hr

Voditeljica Odjela pojačane njege i brige o zdravlju:

Snježana Papeš, bacc. med. techn.

Telefon: 049-383-754

E-mail: snjezana.papes@socskrb.hr

Voditeljica Odjela prehrambenih, pomoćnih i tehničkih poslova

Anica Krivec

Telefon: 049-383-755

Vaše ime (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Predmet

Vaša poruka