Popis dokumentacije potrebne za smještaj u Dom Bidružica


DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA

Komisija za prijam i otpust korisnika

Ivanić Desinićki 30, Desinić

POPIS DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA SMJEŠTAJ U DOM

 • Zahtjev za smještaj matičnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad
 • Socijalna anamneza
 • Medicinska dokumentacija – nalaz psihijatra novijeg datuma (ne stariji od godinu dana) i ostala dokumentacija relevantna za pružanje adekvatne skrbi
 • Rješenje o oduzimanju poslovne sposobnosti (ukoliko je osobi oduzeta poslovna sposobnost)
 • Rješenje o stavljanju osobe pod skrbništvo (ako je osoba pod skrbništvom)
 • Rodni list
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku iskaznice obveznog zdravstvenog osiguranja ili potvrdu o reguliranom obveznom zdravstvenom osiguranju
 • Presliku iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja ili potvrdu o reguliranom dopunskom zdravstvenom osiguranju
 • Presliku mirovinske uputnice (ako je osoba korisnik mirovine)
 • Potpisani pristanak korisnika na smještaj u Dom
 • Prilikom dolaska na smještaj OBAVEZNO donijeti izvornike osobne i zdravstvene iskaznice i ispravu o reguliranom dopunskom zdravstvenom osiguranju.
 • Nakon dogovora o realizaciji smještaja dostaviti Rješenje o priznavanju prava na skrb izvan vlastite obitelji u Domu za odrasle osobe Bidružica.