Upravno vijeće – izvješće 29.12.2021.


DOM       ZA      ODRASLE      OSOBE

                   BIDRUŽICA

IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216

              UPRAVNO VIJEĆE

IZVJEŠĆE SA 14. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA

Dana 29. prosinca, 2021. godine s početkom u 15,00 sati održana je 14. sjednica Upravnog vijeća.

Dnevni red sastojao se od 8 točaka:

  1. Usvajanje zapisnika sa trinaeste sjednice Upravnog vijeća,
  2. Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Doma za odrasle osobe Bidružica,
  3. Donošenje Pravilnika o vlastitim prihodima Doma za odrasle osobe Bidružica,
  4. Razmatranje i donošenje pročišćenog teksta Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma za odrasle osobe Bidružica,
  5. Razmatranje i usvajanje Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za 2021. godinu,
  6. Razmatranje i usvajanje Financijskog plana Doma za 2022. godinu,
  7. Razmatranje i usvajanje projekcija Financijskog plana Doma za 2023. i 2024. godinu
  8. Slobodna riječ

Ad. 1)

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo i verificiralo zapisnik sa 13. sjednice Upravnog vijeća održane 26. svibnja, 2021. godine.

Ad. 2)

Jednoglasno su usvojene Izmjene i dopune Statuta Doma za odrasle osobe Bidružica.

Ad. 3)

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Pravilnik o vlastitim prihodima Doma za odrasle osobe Bidružica.

Ad. 4)

Jednoglasno je usvojeno razmatranje i donošenje pročišćenog teksta Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma za odrasle osobe Bidružica.

Ad. 5)

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo razmatranje i usvajanje Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za 2021. godinu.

Ad. 6)

Jednoglasno je usvojeno razmatranje i usvajanje Financijskog plana Doma za 2022. godinu.

Ad. 7)

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo razmatranje i usvajanje projekcija Financijskog plana Doma za 2023. i 2024. godinu.

Ad. 8)

Jednoglasno je usvojeno izlaganje ravnatelja o budućim projektima na Domu Bidružica.