Upravno vijeće – izvješće 28.12.2020.


DOM       ZA      ODRASLE      OSOBE

                   BIDRUŽICA

IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216

UPRAVNO VIJEĆE

IZVJEŠĆE SA 11. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA

Dana 28. prosinca 2020. godine s početkom u 13,00 sati održana je 11. sjednica Upravnog vijeća.

Dnevni red sastojao se od 5 točaka:

      1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Bidružica

      2. Izvješće o epidemiji uzrokovane koronavirusom (COVID-19) u Domu

      3. Razmatranje i usvajanje financijskog plana za 2021. godinu

      4. Razmatranje i usvajanje projekcija financijskog plana za 2022. i 2023. godinu

      5. Slobodna riječ

Ad. 1)

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo i verificiralo zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća održane 24. srpnja 2020. godine.

Ad. 2)

Jednoglasno je usvojeno izvješće o epidemiji uzrokovane koronavirusom (COVID-19) u Domu

Ad. 3)

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo razmatranje i usvajanje financijskog plana za 2021. godinu

Ad. 4)

Jednoglasno je usvojeno razmatranje i usvajanje projekcija financijskog plana za 2022. i 2023. godinu.

Ad. 6)

Pod “Slobodna riječ” nije bilo pitanja ni prijedloga.

Sjednica Upravnog vijeća završena je u 13,30 sati

Desinić, 28. prosinac 2020. godine