Upravno vijeće – izvješće 28.02.2022.


DOM       ZA      ODRASLE      OSOBE

                   BIDRUŽICA

IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216

              UPRAVNO VIJEĆE

IZVJEŠĆE SA 15. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA

Dana  28. veljače, 2022. godine s početkom u 14,00 sati održana je 15. sjednica Upravnog vijeća.

Dnevni red sastojao se od 5 točaka:

1.   Usvajanje zapisnika sa četrnaeste sjednice Upravnog vijeća,

2.   Razmatranje i usvajanje financijskog izvještaja i izvještaja o izvršenju financijskog   

      plana za 2021. g.

3.   Razmatranje i usvajanje Izvješća o realizaciji Programa rada Doma za 2021. godinu,

4.   Razmatranje i usvajanje Programa rada Doma za 2022. godinu,

5.   Slobodna riječ

Ad. 1)

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo i verificiralo zapisnik sa 14. sjednice Upravnog vijeća održane 29. prosinca, 2021. godine.

Ad. 2)

Jednoglasno je usvojeno razmatranje i usvajanje financijskog izvještaja i izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2021. godinu.

Ad. 3)

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo razmatranje i usvajanje Izvješća o realizaciji Programa rada Doma za 2021. godinu.

Ad. 4)

Jednoglasno je usvojeno razmatranje i usvajanje Programa rada Doma za 2022. godinu.

Ad. 5)

Pod „slobodna riječ“ nije bilo pitanja ni prijedloga.