Upravno vijeće – izvješće 27.03.2024. godine


DOM       ZA      ODRASLE      OSOBE

                   BIDRUŽICA

IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216

              UPRAVNO VIJEĆE

IZVJEŠĆE SA ŠESTE SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA

Dana  27. ožujka  2024. godine s početkom u 9:00 sati održana je šesta sjednica Upravnog vijeća.

Dnevni red sastojao se od 6 točki:

  1. Usvajanje zapisnika sa pete sjednice Upravnog vijeća,
  2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu,
  • Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji Plana i programa rada Doma za 2023.godinu,
  • Razmatranje i usvajanje Programa rada Doma za 2024.godinu,
  • Slobodna riječ.

Ad. 1)

Zapisnik sa pete sjednice Upravnog vijeća je usvojen.

Ad. 2) 

Usvaja se Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu Doma za odrasle

osobe Bidružica.

Ad. 3)

Donosi se odluka o izvođenju investicijskih radova na zamjeni unutarnje stolarije u

srednjoj zgradi i dvorcu Doma procijenjene vrijednosti 66.300,00 eura.

Ad. 4)

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Plana i programa rada Doma za 2023. godinu.

Ad. 5)

Usvaja se program rada Doma za 2024. godinu.

Ad. 6)  

Pod „slobodna riječ“ nije bilo pitanja i prijedloga.