Upravno vijeće – izvješće 24.10.2023.


DOM       ZA      ODRASLE      OSOBE

                   BIDRUŽICA

IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216

              UPRAVNO VIJEĆE

IZVJEŠĆE SA TREĆE SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA

Dana  24. listopada, 2023. godine s početkom u 15:15 sati održana je treća sjednica Upravnog vijeća.

Dnevni red sastojao se od 7 točki:

  1. Usvajanje zapisnika sa druge sjednice Upravnog vijeća,
  2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Financijskog plana za 2024. i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu,
  3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Statuta Doma Bidružica,
  4. Razmatranje i davanje suglasnosti za provođenje postupka nabave za izvođenje radova na izmjeni unutarnje stolarije u srednjoj zgradi Doma,
  5. Izvješće o ishodu prijave Doma na javni poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine o Energetskog obnovi objekata Doma,
  6. Izvješće o slučajevima agresivnog ponašanja korisnika Doma i povećanje rizika od ozljeđivanja radnika u obavljanju poslova te razmatranje mogućih mjera za prevenciju,
  7. Slobodna riječ.

Ad. 1)

Zapisnik sa druge sjednice Upravnog vijeća je usvojen.

Ad. 2) 

Jednoglasno se usvaja se prijedloga Financijskog plana za 2024. i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu.

Ad. 3) 

Jednoglasno se usvaja se prijedlog Statuta Doma Bidružica.

Ad. 4)

Jednoglasno se daje suglasnost za provođenje postupka nabave za izvođenje radova na izmjeni unutarnje stolarije u srednjoj zgradi Doma.

Ad. 5)

Usvaja se Izvješće o ishodu prijave Doma na javni poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine o Energetskog obnovi objekata Doma.

Ad. 6)

Upravno vijeće usvaja Izvješće o slučajevima agresivnog ponašanja korisnika Doma i povećanje rizika od ozljeđivanja radnika u obavljanju poslova te je razmotrilo moguće mjere za prevenciju.

Ad. 7)

Pod „slobodna riječ“ nije bilo pitanja i prijedloga.

Desinić, 24. listopada 2023. godine.