Upravno vijeće – izvješće 20.07.2023.


DOM       ZA      ODRASLE      OSOBE

                   BIDRUŽICA

IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216

              UPRAVNO VIJEĆE

IZVJEŠĆE SA KONSTITUIRAJUĆE. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA

Dana  20. srpnja, 2023. godine s početkom u 15:15 sati održana je konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća.

Dnevni red sastojao se od 2 točke:

  1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća,
  2. Slobodna riječ.

Ad. 1)

Nakon kratkih konzultacija predstavnici osnivača predlažu da se za predsjednika izabere Matija Koren, str.spec.fin.men., a za njegovog zamjenika Filip Horvat mag.oec..

Ravnatelj daje na javno glasovanje izbor Matije Korena za predsjednika Upravnog vijeća, i prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad. 2)

Pod „slobodna riječ“ nije bilo pitanja ni prijedloga.

DOM       ZA      ODRASLE      OSOBE

                   BIDRUŽICA

IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216

              UPRAVNO VIJEĆE

IZVJEŠĆE SA PRVE SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA

Dana  20. srpnja, 2023. godine s početkom u 15:25 sati održana je prva sjednica Upravnog vijeća.

Dnevni red sastojao se od 2 točke:

  1. Usvajanje prijedloga Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Doma za odrasle osobe Bidružica,
  2. Slobodna riječ.

Ad. 1)

Prijedlog Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Doma za odrasle osobe Bidružica je jednoglasno usvojen.

Ad. 2)

Pod „slobodna riječ“ nije bilo pitanja ni prijedloga.

Desinić, 20. srpnja, 2023. godine