Popis dokumentacije potrebne za smještaj u Dom


DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA

Komisija za prijam korisnika u Dom

Ivanić Desinićki 30, Desinić

 

POPIS DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA SMJEŠTAJ U DOM

  • Zahtjev za smještaj matičnog centra za socijalnu skrb
  • Socijalna anamneza
  • Medicinska dokumentacija – nalaz psihijatra
  • Rodni list
  • Presliku osobne iskaznice
  • Preslike zdravstvene iskaznice te iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja ili potvrde o reguliranom osnovnom i dopunskom zdravstvenom osiguranju
  • Rješenje nadležnog suda o oduzimanju poslovne sposobnosti (ukoliko je osobi oduzeta poslovna sposobnost)
  • Rješenje o stavljanju osobe pod skrbništvo (ako je osoba pod skrbništvom)
  • Presliku mirovinske uputnice (ako je osoba korisnik mirovine)
  • Rješenje o priznavanju prava na skrb izvan vlastite obitelji u Domu za odrasle osobe Bidružica – nakon dogovora o realizaciji smještaja

Prilikom dolaska na smještaj OBAVEZNO donijeti izvornike osobne i zdravstvene iskaznice i ispravu o reguliranom dopunskom zdravstvenom osiguranju.