Upravno vijeće – sjednica 31.01.2023.


Obavijest o održavanju sjednice Upravnog vijeća

19. sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Bidružica održat će se u UTORAK, 31. siječnja, 2023. godine akoja će se održati od 13 do 20 sati elektronskim putem

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje zapisnika sa osamnaeste sjednice Upravnog vijeća,
  2. Razmatranje i usvajanje konačnog Financijskog plana za 2022. godinu,
  3. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvještaja za 2022. godinu,
  4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu