Upravno vijeće – sjednica 29.12.2021.


Obavijest o održavanju sjednice Upravnog vijeća

14. sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Bidružica održat će se u SRIJEDU, 29. prosinca, 2021. godine s početkom u 15,00 sati elektroničkim putem.

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje zapisnika sa trinaeste sjednice Upravnog vijeća,
  2. Donošenje Izmjena i dopuna Statuta Doma za odrasle osobe Bidružica,
  3. Donošenje Pravilnika o vlastitim prihodima Doma za odrasle osobe Bidružica,
  4. Razmatranje i donošenje pročišćenog teksta Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma za odrasle osobe Bidružica,
  5. Razmatranje i usvajanje Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za 2021. godinu,
  6. Razmatranje i usvajanje Financijskog plana Doma za 2022. godinu,
  7. Razmatranje i usvajanje projekcija Financijskog plana Doma za 2023. i 2024. godinu
  8. Slobodna riječ