Upravno vijeće – izvješće 31.01.2023.


DOM       ZA      ODRASLE      OSOBE

                   BIDRUŽICA

IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216

              UPRAVNO VIJEĆE

IZVJEŠĆE SA 19. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA

Dana  31. siječnja, 2023. godine s početkom u 13:00 sati održana je 19. sjednica Upravnog vijeća.

Dnevni red sastojao se od 4 točke:

  1. Usvajanje zapisnika sa osamnaeste sjednice Upravnog vijeća,
  1. Razmatranje i usvajanje konačnog Financijskog plana za 2022. godinu,
  2. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvještaja za 2022. godinu,
  3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu

Ad. 1)

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo i verificiralo zapisnik sa 18. sjednice Upravnog vijeća održane 20. listopada, 2022. godine.

Ad. 2)

Jednoglasno je usvojeno razmatranje i usvajanje konačnog Financijskog plana za 2022. godinu.

Ad. 3)

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo razmatranje i usvajanje Financijskog izvještaja za 2022. godinu.

Ad. 4)

Jednoglasno je usvojeno razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu.