Upravno vijeće – izvješće 20.10.2022.


DOM       ZA      ODRASLE      OSOBE

                   BIDRUŽICA

IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216

              UPRAVNO VIJEĆE

IZVJEŠĆE SA 18. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA

Dana  20. listopada, 2022. godine s početkom u 15,30 sati održana je 18. sjednica Upravnog vijeća.

Dnevni red sastojao se od 3 točke:

  1. Usvajanje zapisnika sa sedamnaeste sjednice Upravnog vijeća,
  1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Financijskog plana za 2023. godinu i Projekcija plana za 2024. i 2025. godinu,
  2. Slobodna riječ

Ad. 1)

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo i verificiralo zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća održane 19. srpnja, 2022. godine.

Ad. 2)

Jednoglasno je usvojeno razmatranje i usvajanje prijedloga Financijskog plana za 2023. godinu i Projekcija plana za 2024. i 2025. godinu.

Ad. 3)

Pod „slobodna riječ“ nije bilo pitanja ni prijedloga.

Desinić, 20. listopad, 2022. godine