Upravno vijeće – izvješće 13.07.2020.


DOM ZA ODRASLE OSOBE
BIDRUŽICA
IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216
UPRAVNO VIJEĆE

IZVJEŠĆE SA 9. SJEDNICE
UPRAVNOG VIJEĆA

Dana 13. srpnja 2020. godine s početkom u 8,00 sati održana je 9. sjednica Upravnog vijeća.

Dnevni red sastojao se od 6 točaka:
1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Bidružica
2. Razmatranje i donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Doma
3. Razmatranje i donošenje odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju
sistematizaciji radnih mjesta
4. Razgovor s podnositeljima prijave za izbor i imenovanje ravnatelja Doma Bidružica
5. Donošenje odluke o izboru ravnatelja Doma
6. Slobodna riječ
Ad. 1)
Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo i verificiralo zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća održane 1. srpnja 2020. godine.

Ad. 2)
Jednoglasno je usvojena izmjena i dopuna Statuta Doma.

Ad. 3)
Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju sistematizaciji radnih mjesta.

Ad. 4)
Upravno vijeće je obavilo razgovor sa podnositeljima prijave za izbor i imenovanje ravnatelja Doma Bidružica.

Ad. 5)
Jednoglasno je donesena odluka o izboru ravnatelja Doma za odrasle osobe Bidružica. Izabran je Božo Brundić, dipl.iur. Stjepana Radića 9, Desinić.

Ad. 6)
Pod “Slobodna riječ” nije bilo pitanja ni prijedloga.

Sjednica Upravnog vijeća završena je u 10,00 sati
Desinić, 13. srpnja 2020. godine