Objava


Dom za odrasle

osobe Bidružica

49216 Desinić

Ivanić Desinićki 30

Ur.broj: 2155/2019

Desinić, 08.08.2019.

 

 

 

Na temelju članka 44. Statuta Doma za odrasle osobe Bidužica, članka 4. Pravilnika o radu Doma, suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (Klasa: 100-01/19-02/325, Urbroj: 519-04-3-1-2/3-19-2 od 15.07.2019. godine), u svezi s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17.), temeljem dostavljenog zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog natječaja, v.d. ravnatelja Doma za odrasle osobe Bidružica, donosi

 

 

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA

1.Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca,

za radno mjesto računovodstveni referent (1 izvršitelj/ica) izabrana  je:     G.J.

2. Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 71/2019 od 26. 07. 2019. godine, na oglasnoj ploči Doma za odrasle

osobe Bidružica, te Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

3. Odluka o izboru biti će putem elektronske pošte odnosno mrežne stranice Doma objavljena

kao obavijest o rezultatima natječaja.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

V.D. RAVNATELJA:

Božo Brundić, dipl. iur

v.r.

 

 

Dostaviti:

  1. Kandidatima putem elektronske pošte odnosno mrežne stranice,
  2. Oglasna ploča,
  3. Pismohrana.