Obavijest o ishodu natječajnog postupka


OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Za radno mjesto:

  1. PRIPRAVNIK – STRUČNI RADNIK I. VRSTE- PSIHOLOG 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

Po završenom JAVNOM NATJEČAJU,

objavljenom dana 27. rujna 2023. godine u Narodnim novinama broj: 111/23, pri HZZ-u te na oglasnoj ploči i web stranicama Doma za odrasle osobe Bidružica, s otvorenim rokom za podnošenje prijava od 27.09.2023. do 04.10.2023. godine, izabrani su slijedeći kandidati:

Lucija Juričan – na radno mjesto pripravnik – stručni radnik I. vrste – psiholog (struka: psiholog) – na odredeno puno radno vrijeme)

Uvid u dokumentaciju može se izvršiti osobno u Domu za odrasle osobe Bidružica, Ivanić Desinićki 30, 49216 Desinić.

Desinić, 13. listopad 2023.