Monthly Archives: siječanj 2023


Obavijest o održavanju sjednice Upravnog vijeća 19. sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Bidružica održat će se u UTORAK, 31. siječnja, 2023. godine akoja će se održati od 13 do 20 sati elektronskim putem DNEVNI RED: Usvajanje zapisnika sa osamnaeste sjednice Upravnog vijeća, Razmatranje i usvajanje konačnog Financijskog plana […]

Upravno vijeće – sjednica 31.01.2023.


OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA Za radno mjesto: POMOĆNI RADNIK U KUHINJI – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme EKONOM – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme Po završenom JAVNOM NATJEČAJU, objavljenom dana 04. siječnja 2023. godine u Narodnim novinama broj: 2/23, pri HZZ-u te na oglasnoj ploči i […]

Obavijest o ishodu natječajnog postupka