Daily Archives: 03/10/2020


DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA Komisija za prijam korisnika u Dom Ivanić Desinićki 30, Desinić   POPIS DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA SMJEŠTAJ U DOM Zahtjev za smještaj matičnog centra za socijalnu skrb Socijalna anamneza Medicinska dokumentacija – nalaz psihijatra Rodni list Presliku osobne iskaznice Preslike zdravstvene iskaznice te iskaznice dopunskog zdravstvenog […]

Popis dokumentacije potrebne za smještaj u Dom