Daily Archives: 08/12/2019


Dom za odrasle osobe Bidružica 49216 Desinić Ivanić Desinićki 30 Ur.broj: 2155/2019 Desinić, 08.08.2019.       Na temelju članka 44. Statuta Doma za odrasle osobe Bidužica, članka 4. Pravilnika o radu Doma, suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (Klasa: 100-01/19-02/325, Urbroj: 519-04-3-1-2/3-19-2 od 15.07.2019. godine), u […]

Objava